Koh 10,10

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Wyższość mądrości nad głupotą
10 10 Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie.


Zobacz rozdział