Koh 10,19

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Wyższość mądrości nad głupotą
10 19 Gdy dla zabawy gotują biesiadę i wino życie rozwesela, a pieniądz na wszystko pozwala:


Zobacz rozdział