Koh 10,8

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Wyższość mądrości nad głupotą
10 8 Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija.


Zobacz rozdział