Koh 12,8

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Cieszyć się trzeba z życia w młodości
12 8 Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko marność*.


Przypisy

12,8 - Pierwsza i ostatnia myśl księgi.

Zobacz rozdział