Koh 2,11

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność bogactw i rozkoszy
2 11 I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem.


Zobacz rozdział