Koh 2,22-23

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Marność dóbr zdobytych mądrością
2 22 Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? 23 Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.


Zobacz rozdział