Koh 3,19

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Los człowieka podobny jest do losu zwierząt
3 19 Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia* ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością.


Przypisy

3,19 - Hebr.: "Wszystkie mają jeden oddech" (= pierwiastek życia, nie dusza).

Zobacz rozdział