Koh 4,10

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Korzyści płynące z życia wspólnego i wartość mądrości
4 10 Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł.


Zobacz rozdział