Koh 4,17

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Rady odnoszące się do kultu Bożego
4 17 Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie mają rozumu, dlatego źle postępują.


Zobacz rozdział