Koh 5,2

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Rady odnoszące się do kultu Bożego
5 2 Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a mowa głupia z wielości słów.


Zobacz rozdział