Koh 6,2

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zależność człowieka od Boga w używaniu dóbr doczesnych
6 2 Użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów, i sławy - tak że nie zbraknie mu niczego, czego tylko zapragnie - a tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz człowiek obcy tego używa, to marność i przykre cierpienie.


Zobacz rozdział