Koh 7,16

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Mądrość strzeże przed wielkimi błędami
7 16 Nie bądź przesadnie sprawiedliwy* i nie uważaj się za zbyt mądrego!* Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę?


Przypisy

7,16 - "Sprawiedliwy" - podobnie jak później przesadzali faryzeusze: por. Mt 23,23-26; "mądrego" - por. Prz 3,7; Iz 5,21; Rz 12,16; Jk 3,1.

Zobacz rozdział