Koh 7,26

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MĄDROŚCI
Mądrość w istocie swej jest niedostępna
7 26 I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli.


Zobacz rozdział