Kol 1,17

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia
1 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.


Powiązane utwory

Z radością dziękujcie dziś Ojcu E. Maier - Kol 1,12-13.16.17;3,11

Exsultate Deo - 1-głosowy

Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu o. J. Ścibor - Ef 5,20; Kol 1,12-20

Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział