Kol 3,10

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa
3 10 a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył*.


Przypisy

3,10 - Por. Rdz 1,26n; 2 Kor 3,18; 2 Kor 4,4; Ef 4,24.

Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział