Kol 3,6

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Konieczność umartwienia celem naśladowania Chrystusa
3 6 Z powodu nich nadchodzi gniew* Boży na synów buntu.


Przypisy

3,6 - W dniu sądu, zwłaszcza ostatecznego (por. Mt 3,7; Rz 2,5.8n; 1 Tes 1,10; Ap 6,16; Ap 11,18; Ap 19,15).

Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział