Kol 4,10

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Pozdrowienia
4 10 Pozdrawia was Arystarch*, mój współwięzień, i Marek*, kuzyn Barnaby*, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie -


Przypisy

4,10 - "Arystarch" - Macedończyk, towarzysz podróży św. Pawła (Dz 19,29; Dz 20,4; Dz 27,2; Flm 1,24); "Marek" - ewangelista (por. Dz 12,12; itd.); "Barnaba" - lewita z Cypru, współapostoł Pawła (Dz 4,36 itd.).

Zobacz rozdział