Kol 4,11

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Pozdrowienia
4 11 i Jezus*, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów*, są jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.


Przypisy

4,11 - "Jezus" - bliżej nie znany chrześcijanin; "z Żydów" - dosł.: "z obrzezania".

Zobacz rozdział