Kol 4,14

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Pozdrowienia
4 14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz*, i Demas*.


Przypisy

4,14 - "Łukasz" - ewangelista, towarzysz podróży św. Pawła, autor Dz (por. 2 Tm 4,11; Flm 1,24); "Demas" - towarzysz Pawła, którego potem opuścił (2 Tm 4,10).

Zobacz rozdział