Kol 4,16

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Pozdrowienia
4 16 A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei.


Zobacz rozdział