Kol 4,18

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Podpis z błogosławieństwem
4 18 Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska [niech będzie] z wami!


Zobacz rozdział