Kol 4,3

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
O gorliwości i roztropności wobec pogan
4 3 Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem,


Zobacz rozdział