Kol 1,12-13

Modlitwa o znajomość Boga potwierdzoną życiem
1 12 Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. 13 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,


Powiązane utwory

Z radością dziękujcie dziś Ojcu E. Maier - Kol 1,12-13.16.17;3,11

Exsultate Deo - 1-głosowy

Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu o. J. Ścibor - Ef 5,20; Kol 1,12-20

Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział