Kol 1,18

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia
1 18 I On jest Głową Ciała - Kościoła*. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych*, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.


Przypisy

1,18 - "Głową... Kościoła" - tajemnica Mistycznego Ciała Chrystusa (por. Rz 12,4n; 1 Kor 6,15; 1 Kor 10,17; Ef 1,10.22n); "Pierworodnym spośród umarłych" (por. Ap 1,5) jest Chrystus - Nowy Adam, pierwszy zmartwychwstały, dzięki któremu wszyscy zmartwychwstaną (por. Rz 8,11; 1 Kor 15,22.45).

Powiązane utwory

Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu o. J. Ścibor - Ef 5,20; Kol 1,12-20

Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział