Kol 1,27

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Udział Apostoła w misterium Chrystusa
1 27 którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.


Zobacz rozdział