Kol 1,29

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Udział Apostoła w misterium Chrystusa
1 29 Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.


Zobacz rozdział