Kol 2,13

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!
2 13 I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,


Zobacz rozdział