Kol 2,16-17

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Przeciw fałszywej ascezie
2 16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! 17 Są to tylko cienie* spraw przyszłych, a rzeczywistość* należy do Chrystusa.


Przypisy

2,17 - "Cienie" - por. Hbr 8,5; Hbr 10,1; "rzeczywistość" - dosł. "Ciało".

Zobacz rozdział