Kol 2,2

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Troska Apostoła o wiarę adresatów
2 2 aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - [to jest] Chrystusa.


Zobacz rozdział