Kol 2,7

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!
2 7 zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.


Zobacz rozdział