Kol 3,1

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Chwalebny Chrystus - zasadą nowego życia
3 1 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga*.


Przypisy

3,1 - Ps 110[109],1; Mk 16,19.

Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział