Kol 3:4

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Chwalebny Chrystus - zasadą nowego życia
3 4 Gdy się ukaże Chrystus, nasze* życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.


Przypisy

3,4 - Wiele rkp: "wasze".

Powiązane utwory

Szukajcie tego co w górze ks. Ireneusz Pawlak - Kol 3

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział