Kol 4,2

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
O gorliwości i roztropności wobec pogan
4 2 Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.


Zobacz rozdział