Kpł 1,5n

OFIARY
OFIARY ZE ZWIERZĄT
Ofiara z cielców
1 5 Potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania. 6 Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części.


Zobacz rozdział