Kpł 14,7

PRAWO CZYSTOŚCI
PRZEPISY DOTYCZĄCE TRĄDU*
Oczyszczenie po uzdrowieniu z trądu
14 7 Potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole.


Przypisy

13,1 - Rozdziały 13-14 mówią o różnych chorobach skórnych, objętych ogólną nazwą trądu.

Zobacz rozdział