Kpł 16,12

PRAWO CZYSTOŚCI
DZIEŃ PRZEBŁAGANIA
Przebłaganie za grzechy Aarona
16 12 Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę.


Zobacz rozdział