Kpł 16,2

PRAWO CZYSTOŚCI
DZIEŃ PRZEBŁAGANIA
Przygotowania
16 2 Pan powiedział do Mojżesza: «Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią.


Zobacz rozdział