Kpł 18,8

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Małżeństwa między krewnymi są zakazane
18 8 Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca.


Zobacz rozdział