Kpł 19,17

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Obowiązki względem bliźniego
19 17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.


Zobacz rozdział