Kpł 20,2

PRAWO CZYSTOŚCI
KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Kary za bałwochwalstwo
20 2 «Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność ukamienuje go.


Zobacz rozdział