Kpł 20,6.27

PRAWO CZYSTOŚCI
KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI
Kary za bałwochwalstwo
20 6 Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.
Zwierzęta nieczyste. Zakończenie
27 Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie».


Zobacz rozdział