Kpł 21,1n

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW
Świętość zwykłego kapłana
21 1 Potem Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do kapłanów, synów Aarona, i powiedz im: [Kapłan] nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok zmarłego krewnego, 2 chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu matki, ojca, syna, córki, brata,


Zobacz rozdział