Kpł 23,29

PRAWO CZYSTOŚCI
CZASY ŚWIĘTE
Dzień Przebłagania*
23 29 Każdy człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego ludu*.


Przypisy

23,26 - Por. Kpł 16,1-34.
23,29 - Inni tłum.: "spośród swoich krewnych".

Zobacz rozdział