Kpł 25,2-7

PRAWO CZYSTOŚCI
ROK SZABATOWY I ROK JUBILEUSZOWY
Rok szabatowy*
25 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. 3 Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, 4 ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał winnicy*, 5 nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie* na polu, ani nie będziesz zbierał winogron nieobciętych*. To będzie rok szabatowy dla ziemi. 6 Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm: tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłemu u ciebie, tym, którzy mieszkają u ciebie. 7 Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju.


Przypisy

25,1 - Por. Wj 20,8n; Wj 23,10; Pwt 15,1n; Pwt 31,10-13. W zarządzeniu tym przejawia się myśl powrotu do pasterskiego trybu życia dawnych koczowników. Styl kultyczny niniejszego urywku przestrzega przed dosłownym tłumaczeniem owych przepisów niezupełnie jasnych.
25,4 - Por. Wj 23,11; Pwt 15,1n.
25,5 - "Wyrośnie" - może po zbiorze; "nieobciętych" - inni tłum.: "z których nie będzie napoju".

Zobacz rozdział