Kpł 3,11

OFIARY
OFIARY BIESIADNE*
Owce
3 11 Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm*, jako ofiarę spalaną dla Pana.


Przypisy

3,1 - Ofiara biesiadna oznacza przyjaźń i zgodę między Bogiem a ludźmi. Tłum. Wujka określało ją za Wlg (pacifica) mianem "ofiary zapokojnej". Inni tłum.: "pojednania".
3,11 - Określenie antropomorficzne.

Zobacz rozdział