Kpł 5,7

OFIARY
OFIARA PRZEBŁAGALNA*
Gołębie jako ofiara ubogich
5 7 Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia* za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną.


Przypisy

4,1 - Inni tłum.: "ofiara za grzech" lub "zagrzeszna".
5,7 - Hebr. aszam; LXX tłum.: "przebłagalną".

Zobacz rozdział