Kpł 7,32

OFIARY
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
Część z ofiar pojednania należna kapłanom
7 32 Także i prawą łopatkę oddacie kapłanowi, jako część kapłańską z ofiar biesiadnych.


Zobacz rozdział