Kpł 7,9

OFIARY
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE
Część należna kapłanom z ofiar prywatnych
7 9 Także i każda ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrządzona w kociołku lub na patelni będzie należeć do tego kapłana, który ją złożył.


Zobacz rozdział