Kpł 19,19

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Zakaz łączenia dwóch różnych gatunków
19 19 Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici*.


Przypisy

19,19 - W Rdz 1,11n.21.24n gatunki występują jako rozróżnione przez Stwórcę. Być może zakaz ten zmierzał do powstrzymania wpływów religii pogańskich na Izraela. Por. Pwt 22,5.9-11.

Zobacz rozdział