Kpł 19,3

PRAWO CZYSTOŚCI
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO
Przepisy dotyczące kultu
19 3 Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz!


Zobacz rozdział